info@wisbinayonetimi.com
444 9 439
0530 990 94 39
Wis Bina Yönetimi > Bina Yönetimi > Resmi İşlemler

Resmi İşlemler

Resmi işlemler genelinde, işletme defterlerinizi her yıl zamanında hazırlıyor karar defterlerinizin hukuka uygun bir şekilde doldurulması için yardımcı oluyoruz. Ayrıca Genel Kurul zamanını otomatik takip ediyor, evraklarınızı zamanında hazırlıyoruz. Profesyonel apartman yönetiminde, yönetim kadrosu, idari kadro, teknik kadro ile doğru çözüm ve uygulamalar bulunuyor. Apartman Yöneticiliğini, 634 Sayılı KMK’nın verdiği yöneticilik görevini yerine getiriyoruz. Bununla birlikte diğer görevlerimiz;

Toplantı çağrısı, toplantı kararları ve işletme projelerinin imza karşılığı veya posta ile tebliği.

Aidat, yakıt, su, sıcak su, demirbaş, bakım vb. giderlerin bağımsız bölümlere paylaştırılması.

Yapılan her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.

Mal sahibi, oturma hakkına sahip ve kiracıların borç alacak hesaplarının tutulması.

Binanın aylık bağımsız bölümlerinin borç alacak ve gelir gider hesaplarının hazırlanması.

SGK aylık prim bildirgeleri, kapıcı, görevlilerin vizite kağıtları ve maaş bordrolarının hazırlanması.

Kapıcı hizmeti iş akdi sözleşmelerinin yapılması.

Har ay aidat tablosu ve gelir – gider hesaplarının bina yöneticisi veya bina görevlisi tarafından bina tebliğ panosuna asılması.

Yönetim döneminin bitiminde kat malikleri kurulu olağan toplantısını toplantıya çağırmak.

Her ay aidat tablosu ve gelir/gider hesaplarının bağımsız bölümlere bir elektronik posta (e-mail) ile gönderilmesi (bağımsız bölüm sakinleri tarafından elektronik posta adresi yazılı olarak bildirildiğinde)

İnternet sayfamızdan aylık apartman hesaplarının görüntülenmesi.

İnternet sayfamızdan toplantı kararlarının görüntülenmesi.

634 Sayılı KMK’nın verdiği diğer görevler.

placeholder