info@wisbinayonetimi.com
444 9 439
0530 990 94 39
Wis Bina Yönetimi > Bina Yönetimi > Hukuki İşlemler

Hukuki İşlemler

Hukuki işlemler konusunda Wis Bina Yönetimi profesyonelliğinde ve mevzuat kurallarına uyarak bu işlemleri takip ediyoruz. Bunlar;

  • Apartman Yönetici ve Denetçilerinin Seçilmesi.
  • Yöneticilerin Görev ve Sorumluluk Kapsamları.
  • Yönetici Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yaşanan İhtilaflar.
  • Apartman Kayıt Belgelerinin Tutulması.
  • Aylık Aidat, Isınma ve Ortak Giderlerin Toplanmasında Yaşanan Sorunların Hızlı Çözümü ve İcra Takipleri.
  • Apartman Görevlisi İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi-Sözleşmenin Revize Edilmesi.
  • İşçi Alımı-Sözleşmesinin Feshi.
  • Apartman Görevlilerinin Alacağı, Kıdem ve İhbar Tazminatları.
  • Güvenlik Şirketleriyle Yapılan Anlaşmalar, Geçici İşçi Alımı.
placeholder