info@wisbinayonetimi.com
444 9 439
0530 990 94 39

Yönetim şirketleri adım adım ne yapıyor?

Genel yönetim kapsamında genel yönetim sorunlarının çözümü, bina işletme projesinin hazırlanması, işletme defterlerinin yasal çerçevede düzenli olarak işlenmesi, alınacak her türlü kararın ve yapılacak her işlemin yasalara uygun olmasının sağlanması.

Bütçe yönetimi kapsamında, genel kurulca kabul edilen çerçevede giderlerin hisse başına bölünmesi ve aidatların toplanması, binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin takibi, aylık gelir gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç alacak çizelgelerinin hazırlanması, nakit akış projeksiyonunun yapılması.

Bütçe yönetimi kapsamında, genel kurulca kabul edilen çerçevede giderlerin hisse başına bölünmesi ve aidatların toplanması, binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin takibi, aylık gelir gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç alacak çizelgelerinin hazırlanması, nakit akış projeksiyonunun yapılması.

Temizlik yönetimi kapsamında temizlikten, yangın tüplerinin periyodik kontrolüne, su deposunun bakımı, çöp toplama planı, haşere mücadele programı gibi hizmetlerin yürütülmesi.

Teknik yönetim kapsamında ortak alanlarda asansör, kazan gibi teknik ekipmanla ilgili yıllık bakım anlaşmalarının yapılması ve periodik takibi, ortak kullanım alanlarında yapılacak onarım, tadilat işlemleri için teklifler alınması ve bina yönetim temsilcisine sunulması. Alınan karar çerçevesinde ortak alanlarda yapılması gerekli bakım onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.

Personel yönetimi kapsamında hizmetli sözleşmelerinin ve çalışma talimatlarının hazırlanması, denetlenmesi, hizmetlilerle ilgili tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.