info@wisbinayonetimi.com
444 9 439
0530 990 94 39

Bina Yönetiminde Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Wis Bina Yönetimi > Duyurular > Bina Yönetimi > Bina Yönetiminde Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Bina Yönetiminde Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Bina yönetiminde aidat takibi yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Küçük ölçekli site veya apartmanlarda aidat takibi yapmak, kat malikleri sayısı az olduğu için zor olmaz. Manuel bir çizelge ile kimlerden aidat alınıp alınmadığı, kimlerin hangi ayları ödeyip ödemediği takip edilece Ancak daha büyük ölçekli ve kalabalık sitelerde daha çok iki yöntem kullanılmaktadır. Basit Microsoft Office uygulaması olarak Excel ile tablolar oluşturulabilir. Başka bir deyişle aidat takip yazılımları satın alınarak lisanslı ve güvenli şekilde aidat takibi yapılabilir.

Günümüzde bina yöneticileri ile kat malikleri arasında yaşanan en büyük problemlerden biri olan aidat ödemeleri ve bina yönetiminde aidat takibi birçok tatsız vakanın yaşanmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden muhasebe işlerinin zorluğu da göz önüne alınarak, kat maliklerinin fikir birliği ile profesyonel bina yönetimine genel yönetim yetkisi devredilebilir. Kat malikleri adına apartmanı yöneten profesyonel yöneticiler, kat malikleri ile muhatap olmadan aidat takibini yapmakta, gerekli durumlarda tahsilat için avukatlar aracılığı ile zorlayabilmektedir.

Bina yönetimlerinde en fazla muallakta kalınan durumlarda profesyonel bina yönetimleri uzman şekilde işin içinden çıkabilmektedir. Genel temizlikten, onarımlara, asansör bakımlarından aidat toplanmasına kadar birçok farklı alanda hizmet verirler. Böylelikle binalar düzenli şekilde yönetilebilmektedir. Bunu sağlayan deneyim sayesinde tatsızlıkların önüne geçilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Aidatları Kim Öder?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre aidatları dairede oturan ev sahibi, kiracı var ise kiracılar ödemektedir. Ancak ev sahiplerine aidat ödenmesi ile ilgili bilgiler bina yöneticileri tarafından verilmelidir. Her ne kadar kiracılar oturdukları süre boyunca aidat ödemesi konusunda sorumludurlar. Yine de ödeme yapmadan ayrılan kiracıların ödemesini er ya da geç ev sahipleri yapacaktır. Binalarda onarım ve diğer masraflı işlerin sürekliliği için belirli bir bütçe gerekir. Bu işlerin yapılabilmesi için aidatlar önemli bir bütçe oluşturur. Aidatların yeterli olmadığı durumlarda ek bütçe oluşturmak için kiracılardan ekstra para toplanır. Elbette karar alınarak resmi şekilde yapılması uygundur. Aidatların ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi durumlarda profesyonel bina yönetimi ekipleri gerekli girişimleri hızlıca başlatır. Böylelikle ödemesinde gecikme yaşatan kiracılar bina yönetimi tarafından uyarılacaktır. Daha sonra ödeme yapmadıkları takdirde hangi yolların izleneceği kendilerine bildirilecektir.

Bu yüzden kendisi de bir kat maliki olan ve komşuluk bozulmasın diye aidat konusunda yaptırım uygulamayan yöneticiler bulunmaktadır. Bunun yerine artık günümüzde profesyonel bina yönetimleri devreye girmektedir. Böylece komşuluk bağları zedelenmeden kiracıların kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmaktadır. Aksi takdirde kanuni yaptırımların devreye gireceği, bunun da doğal ve yasal olduğu bildirilerek, bina yönetimi kanuni gücünü kullanabilmektedir.

Kiracılar Aidat Ödemezse Ev Sahipleri Ne Yapmalı?

Peki kiracılar aidat ödemezse ev sahipleri ne yapmalıdır? Bu konuda ev sahiplerinin birçok forumda bilgi aradıkları görülmektedir. İlk olarak aidat ödemeyen kiracı, bina yönetimi tarafından sözlü olarak uyarılır. Sonrasında komşularla sözel iletişim kurulamayacak kadar bağlar kopuksa yazılı olarak tebligat yapılacaktır. Kiracının aidattan sorumlu olabilmesi için ev sahibinin kira sözleşmesi yapması zaruridir. Aksi takdirde kanun önünde ev sahiplerinin sorumluluğu artmaktadır.

Kat maliklerinden aidat borcunu ödemeyenler hukuki olarak haciz işlemi ile karşı karşıya kalırlar. Başka borçları olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunun maddeleri uyarınca aidat alacağına öncelik verilmektedir.

Bu konuda bina yönetimlerinin ilgili mevzuatı dikkatli şekilde incelemeleri önemlidir. Aidat alacağı konusunda avukatlara vekalet ücreti ödemek durumunda kalan bina yönetimleri, profesyonel bina yönetimlerine yetkilerini devrettiklerinde, firmanın profesyonel avukatı ile çalışmak durumundadırlar. Bu da birtakım masrafların bina yönetimi tarafından ödenmemesini kolaylaştırmaktadır.

Bu konuda Wis Bina Yönetimi olarak yanınızdayız. Profesyonel Bina Yönetimi için şimdi iletişime geçin