info@wisbinayonetimi.com
444 9 439
0530 990 94 39

Apartman Gürültü Yönetmeliği (2022)

Wis Bina Yönetimi > Duyurular > Bina Yönetimi > Apartman Gürültü Yönetmeliği (2022)

Apartman Gürültü Yönetmeliği (2022)

Apartman Gürültü Yönetmeliği apartman sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükûnet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır.

Apartman hayatı günümüzde nüfusun artmasıyla bir zorunluluk oluşturur. Bu yüzden bu yapılarda yaşamak için birtakım kurallara uymak gereklidir. Bu kurallar yönetim planı denen ve apartmandaki işleyişi gösteren uygulamalar bütününde yer almaktadır. Bununla birlikte bu kuralları mülk sahiplerinden oluşan ve Kat Malikleri Kurulu tarafından da belirler. Bu yönetmelik sayesinde apartman sakinleri birbirleriyle uyum sağlayarak bir arada yaşayabilirler. Tüm bu işleyişi merak edenler için yazımızda tüm soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Apartman Gürültü Yönetmeliği Nedir?

Apartman Gürültü Yönetmeliği, gürültü kaynaklı rahatsızlıkları ortadan kaldırarak apartmanlarda huzur içinde yaşamayı sağlayan kurallar bütünüdür. Kanunda “apartman gürültü yönetmeliği” adı altında bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bununla birlikte Resmî Gazetede yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kararları uyarınca her apartman ve site yönetimi, kendi gürültü yönetmeliklerini oluşturabilir.

Apartman gürültü yönetmelikleri yönetimler tarafından oluşturulurken, Kat Mülkiyeti Kanunu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin hakkını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Bu madde anlamı itibariyle apartmanlarda kat malikleri ya da kiracılar arasındaki komşuluk ilişkilerini düzenleyerek birlikte yaşamayı kolaylaştırması açısından önemlidir.

Bununla birlikte, Türk Ceza Kanunu’nun Madde 123. Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Madde 183.- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu maddelerle apartmanlarda gürültü sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkları gidermek ve gürültü oluşmasının önüne geçmek adına, apartman gürültü yönetmeliği oluşturularak tüm kat malikleri ve apartman sakinlerine bildirilir.

Apartmanda gürültü rahatsızlığına sebep olabilecek davranışlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
 • Apartman kapısının ve daire kapılarının açma kapama sesleri,
 • Yüksek sesli müzik, televizyon
 • Elektrikli süpürge, çamaşır, bulaşık ve kurutma makineleri,
 • Yürüyüş – koşu bandı gibi ev içi spor aletleri,
 • Evde topuklu ayakkabı ya da terlikle gezilmesi,
 • Evcil hayvanların sesleri,
 • Küçük çocukların ağlaması, koşuşturması,
 • Tadilat,
 • Banyo – sifon sesleri,
 • Mobilyaların yerini değiştirme,
 • Alkol kullanan apartman sakinlerinin bilinçsiz çıkardığı sesler…

Bazı gürültü sebepleri zaruri ihtiyaçlardan ve doğal gidişattan kaynaklanabilir. Yani duş, sifon gibi su sesinin çıkmasına sebep olan işlemleri ertelenemez. Evcil hayvanın bakılmasına izin verilen yönetim planına uygunluğu olmalıdır. Bebeği olan bir apartman sakini, ağlama sesinden suçlanması anormal karşılanacaktır. Ancak bu durumda komşuluk ilişkileri göz önünde bulundurularak iyi niyetle yaklaşmak gerekir. Böylelikle herkes için orta yolu bulmak önemlidir.

Bununla birlikte bilinçli olarak uygun olmayan saatlerde gürültü yapacak davranışlarda ısrarcı olmak rahatsızlık verir. Şikayetleri de beraberinde getirir. Gürültüye sebep olacak davranışların bazılarını belirli saatlerle sınırlamak gereklidir. Apartman yönetim kurul toplantılarında her apartman kendi gürültü kurallarını belirler.

Gürültü Yapmanın Cezası

Gürültü yapmanın cezası elbette vardır. Buna göre rahatsız etme durumlarında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Normal şartlarda, 31.05 2017 tarihli ve 30082 Sayılı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, binalarda gürültüyü azaltmak için desibel ölçümü yapılır. Böylelikle apartman projesinde iyileştirme çalışmaları uygulanır. Ancak Kabahatler Kanunu uyarınca, idari para cezası uygulanması için desibel ölçülmesi gereksizdir. Şikayet üzerine gelen polis ya da zabıta kuvvetlerinin gürültüyü tespit etmesi yeterli olur.

Gürültü yapmanın cezası Kabahatler Kanunu 36. maddesine göre verilir. Bunlar;

Madde 36

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 277 TL idarî para cezası verilir.

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından 5995 – 30.072 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir

Verilen para cezasına rağmen gürültü davranışı devam ederse, sulh hukuk mahkemesi tarafından görülen davalarda çekilmez hal tespiti yapılıp yasak uygulanır. Uzun süre devam eden gürültü rahatsızlığı eylemlerinde huzur ve sükuneti bozma sebebiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre, başkalarının sağlığını bozacak seviyede gürültüye sebep olanlar, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırırlar.

Gürültü Yapan Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir sorusu herkesin merak konusu olmaktadır. Ancak ortaya çıkabilecek problemleri çözme yolunda komşular birbirlerini hoş görebilmelidir. Saygı çerçevesinde hareket edilerek ilişkileri korumak ilk tercih olmalıdır. “Komşum çok gürültü yapıyor nereye şikayet edebilirim?” sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Bu sorunun ilk cevabı gürültü ile rahatsızlık veren komşuyu öncelikle sözlü olarak uyarmaktır. Devam eden kabahat sonrası mağdur, bina yönetimine başvurularak da sözlü/yazılı bir şekilde uyarılabilir. Eğer Kat Malikleri Kurulu tarafından hazırlanmış yönetim planında gürültüyle ilgili madde yer alıyorsa ihtarname gönderilir. Aynı zamanda apartmana ait bir gürültü yönetmeliği hazırlanmışsa, noter aracılığı ile ihtarname gönderilir.